Comunicacions Comercials

Autoritzo l’enviament d’informació sobre els serveis de Clínica Dental Dr. Gaspar Serra, així com altres comunicacions que puguin ser del meu interès. Aquesta autorització la podré revocar en qualsevol moment, enviant un correu electrònic a l’adreça recepcion@gasparserra.com, indicant a l’assumpte del correu “Ref. Baixa Comunicacions”.